Läkarprogrammet i Uppsala genomsyras av goda pedagogiska insatser av föreläsare, handledare, amanuenser, kursledningar och annan personal inom utbildningen. Deras engagemang och entusiasm för programmet, studenterna och för sina respektive ämnen har mycket stor betydelse för läkarstudenternas vardag samt utbildning. Inte minst har den kliniska handledningen en avgörande och central roll för kandidaternas utveckling inom så väl praktiska som professionella färdigheter.

Därför tilldelar Medicinska studierådet och läkarstudenter vid Uppsala universitet, med glädje och stolthet, en rad olika pedagogiska priser samt utmärkelser till dessa personer som tack, visad uppskattning och uppmuntran för deras möda och insatser.För respektive pris samt utmärkelse finns nedan en deklaration vilken närmare förklarar vilken typ av insats det handlar om, hur ofta det utdelas samt vem/vilka som kan nomineras. Tveka inte att som läkarstudent vid Uppsala universitet nominera personer vilka Du anser bör premieras och uppmärksammas. Du nominerar ett pedagogosikt pris genom att maila ordf@msr.studorg.uu.se eller fylla i formuläret nedan.

 

Pedagogisk ros
Pedagogiska rosor delas ut till föreläsare, handledare, kursledare, kurssekreterare eller någon annan som på något sätt är knuten till eller medverkar i läkarutbildningen.

Läs mer

 

Pedagogisk bukett

Till en institution, klinik, avdelning eller annan grupp som på något sätt är knuten till eller medverkar i läkarutbildningen vilka utmärkt sig i pedagogikens ädla konst.

Läs mer

 

Inspiriet
Inspiriet kan tilldelas någon som utfört förtjänstfulla/betydelsefulla insatser för studenter på läkarprogrammet i Uppsala.

Läs mer

 

Lyktan
Lyktan delas ut, då det är motiverat, till någon som utfört extraordinära insatser för läkarutbildningen.
Läs mer

 

Munken
Munken är ett pris som tilldelas en lärare/handledare och legitimerad läkare som varit en god pedagog.

Läs mer

 

Symbios
Symbios tilldelas bästa kursgivande enhet vid läkarprogrammet i Uppsala.

Läs mer

 

Optimus
Optimus är Medicinska studierådets pris till den kurs som i kursvärderingen fått bäst betyg.

Läs mer

 

 

Nominera ett pedagogiskt pris

Facebook