För varje kurs du läser finns en enskild kursutvärdering (Kurt). Logga in med ditt CAS-iD på www.KursKurt.se. Förutom att ge feedback på kursen för att hjälpa till att förbättra utbildningen är du även med i utlottningen av fina priser varje termin, exempelvis ett pass med ambulanshelikoptern!

Facebook