KlinikKurt är ett led i den satsning på klinisk handledning som genomförs i samarbete mellan Medicinska studierådet, Programkommittén och Akademiska sjukhuset. Syftet är att utvärdera de kliniska placeringarna och att ringa in vad god klinisk handledning är.

KlinikKurt introducerades höstterminen 2009, och har redan blivit ett etablerat verktyg på Akademiska sjukhuset. Efter varje omgång får samtliga kliniker återkoppling på resultaten i utvärderingen, och detta ligger även till grund för åtgärdsplaner som tas fram för att förbättra den handledning de ger oss läkarstudenter. Responsen ute på klinikerna är enormt positiv, och de tar verkligen till sig av det som framkommer i KlinikKurt, så du kan göra en stor insats för din egen och dina blivande kollegors utbildning genom att tycka till om den utbildning du får ute på sjukhusgolven.

För att utvärdera – gå vidare till www.klinikkurt.se och gör din röst hörd!

För att se resultat från tidigare KlinikKurt:
1. Logga in på Studentportalen, www.studentportalen.uu.se
2. Klicka på ”Läkarprogrammet”
3. Under ”Filareor” i menyn till vänster klicka på Kurt, KlinikKurt, VårdcentralKurt, Kursrapporter
4. Klicka på ”KlinikKurt”

Om du har frågor kontakta KlinikKurts-ansvarig Erica Aldenbäck, kontaktinfo finns under fliken ”kontakt”.

Facebook