Medicinska Studierådet arbetar med att förbättra och effektivisera utbildningen på läkarprogrammet och i detta arbete ingår ett antal intressanta projekt.

 

Facebook