Ett av studierådets uppdrag är att hjälpa studenter som upplever att de har blivit orättvist behandlade, både på praktiken och på teoretiska moment. Till detta tar vi ofta hjälp av andra med samma ansvarsområde och vem man kan vända sig till blir lätt svårt att överblicka.

Det går alltid bra att höra av sig till MSR för vägledning och stöd, både för att lyfta din fråga och få vägledning i denna lite snåriga situation med ansvariga. Du kan antingen höra av dig till din kursrepresentant eller direkt till vice ordförande.

Vi vill särskilt rekommendera att vända sig till de kliniska förtroendepersonerna som är seniora läkare att vända sig till om du varit med om något särskilt, känner dig särbehandlad eller uppfattar att något på utbildningen är jobbigt och vill diskutera detta. Vid hälsofrågor relaterade till studierna, t.ex. stress som påverkar din hälsa kan du också vända dig till studenthälsan.

Kursansvarig kan vara en bra person att vända sig till om man upplever att ett moment på kursen är stötande eller kränkande. Känner du dig inte trygg i att göra detta eller om du inte får gehör så rekommenderas att du tar kontakt med oss i MSR enligt ovan eller tar upp det med prefekten för kursgivande institution.

Läs mer om detta på: https://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsmiljo-och-lika-villkor/

Just nu finns inte någon funktion för att anonymt höra av sig till MSR men vi uppmanar i så fall till att använda en anonym mejltjänst för att höra av sig till vice ordförande.

Mailadresser
Klinisk förtroendeperson, Albert Christersson
albert.christersson@akademiska.se

Klinisk förtroendeperson, Maria Lundberg
maria.lundberg@akademiska.se

Vice ordförande i Medicinska Studierådet
vordfsr@msr.studorg.uu.se

Facebook