Ett av Studierådets uppdrag är att vara hjälp och stöd för studenter som blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier. Upplever du att du har blivit orättvist behandlad i utbildningen eller på kliniken?

 

Det finns lite olika vägar att gå.

Programmet har kliniska förtroendepersoner. Dessa personer finns till ifall något olustigt eller något en behöver vädra har hänt under praktiken. Dessa personer kan hjälpa en att hitta en lösning eller lotsa en vidare. Aktuella förtroendepersoner är Marie Lundberg och Albert Christersson.

Innan man pratar med en förtroendeperson kan man lyfta frågan till kursledningen. De är vana vid att behandla liknande händelser och kan om inte annat säga var en ska vända sig.

Prefekten är den som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön på varje institution. I detta innefattas även om t.ex. en student blir diskrimineras. Hur detta ska handläggas finns det många bra dokument om på Uppsala Universitets hemsida under ”Mål och regler” – ”Arbetsmiljö och lika villkor”. Eftersom KURT är ett utvärderingsverktyg för kurserna och även anonymt är det därför bättre att vända sig direkt till prefekten om en vill göra en anmälan om diskriminering. Självklart uppmärksammas det som kommer in i KURT, men är det en anmälan en vill göra så är det bäst att kontakta prefekten.

 

Om en känner att det är oklart eller att en skulle vilja bolla något kan en självklart kontakta MSR.

 

Mer information inom kort.

Facebook