Projektet Kliniska förtroendepersoner startades på uppdrag av Medicinska Studierådet tillsammans med Programkommittén.  Bakgrunden till förtroendepersonerna är att man under sin verksamhetsförlagda utbildning som student kan få ta del av en mängd olika situationer som kan uppfattas som jobbiga eller olustiga på något sätt. Mycket kan man ventilera med vänner och handledare men ibland så kvarstår det funderingar som man inte riktigt har haft någon naturlig person att vända sig till med.

Den kliniska förtroendepersonen är tänkt att fungera som den personen. Tanken är att man ska kunna vända sig till dem om man fått uppleva något på kliniken som framkallat oro och frågor. Det kan exempelvis vara frågor kring handläggningen av ett fall man har stött på. Förtroendepersonen blir då ett första bollplank att vända sig till för att ventilera det man har varit med om.

Arbetsbeskrivning Kliniska förtroendepersoner
Ladda ner

De kliniska förtroendepersonerna:

Albert Christersson
albert.christersson@akademiska.se

Maria Lundberg
maria.lundberg@akademiska.se

 

Facebook