Medicinska Studierådet finns som ett mellanled mellan studenterna på läkarprogrammet och utbildningen. Som läkarstudent kan det ibland finnas saker en upplever på kliniken som kan vara väldigt jobbiga, exempelvis att en känner sig orättvist behandlad, upplevt ett dödsfall eller liknande. Förutom att höra av dig till Studierådet finns även projektet Kliniska förtroendepersoner dit du kan vända dig om du behöver stöd och råd.

Facebook