Medicinska studierådet har under flera års tid delat ut rosor till föreläsare, handledare, kursledare, kurssekreterare eller annan yrkeskategori, som på något sätt är knuten till eller medverkar i läkarutbildningen, vilka utmärkt sig i pedagogikens ädla konst.

Läkarstudenter har möjlighet att nominera lämplig person till varje studierådsmöte, varvid studierådet tar ställning till nomineringarna. Någon begränsning av antalet utdelade rosor finns inte.  I samband med överlämnandet av den Pedagogiska rosen utdelas även ett diplom, på vilket nomineringen står att läsa.

Maila ordförande på ordf@msr.studorg.uu.se eller fyll i formuläret nedan:

 

Nominera ett pedagogiskt pris

Facebook