Vad består Medicinska Studierådet av?
– Styrelsen och kursrepresentanter från 11 terminer.

Vad arbetar Medicinska Studierådet med?
– Vi arbetar med att bevaka studierelaterade frågor på Läkarprogrammet och fungerar som en länk mellan studenterna och programkommittén. Till oss kan du höra av dig om du inte känner att du är nöjd med din utbildning, blivit illa behandlad eller vill förändra något på programmet. Utöver det anordnar vi en studiedag varje år.

Vad är programkommittén?
– Programkommittén är det styrande organet för läkarprogrammet i Uppsala. Där sitter ett antal ledamöter. MSR har tre ledamöter i programkommittén för läkarprogrammet.

Vilka andra arbetsgrupper sitter Medicinska studierådet i?
– MSR sitter i flera grupper, vissa är stående medan andra är tillfälliga grupper som fått uppdrag av Programkommittén. Stående grupper är bland annat en lokalgrupp för Akademiska sjukhuset (kallad ULO-gruppen) och pedagogiskt arbetsutskott (PAU).
Vanliga förkortningar

ALF: Avtal om läkarutbildning och forskning

AMEE: Association of medical education in Europe, konferens

BMC: Biomedicinskt centrum

EKG: Elektrokardiografi

ET: Evaluerade timmar 

GRUNK: Grundutbildningskommittén

GU-ALF: Grundutbildnings-ALF 

IFMSA: International Federation Of Medical Students’ Association 

IK: Internationella Kommittén


IPL: Interprofessionellt Lärande

KUA: Klinisk Undervisningsavdelning

LP: Läkarprogrammet

MEDC: MEDICINARCENTRUM


MF: Medicinska Föreningen

MSR: Medicinska Studierådet

OMSIS: Ordförandekonventet för Medicinstuderande i Sverige

OSCE: Objective Structured Clinical Examination

PBL: Problembaserat Lärande

PK: Programkommittén


PU: Professionell Utveckling

UKÄ: Universitets Kansler Ämbetet

VC: Vårdcentral

VFU: Verksamhetsförlagd Utbildning


 

Facebook