Avslutningsmiddag med avtackning och prisutdelning i samband med årets sista rådsmöte.

Rådsmöte och avslutningsmiddag
Facebook