gladatillsammans

Vill du lära dig mer om hur läkarprogrammet är uppbyggt?
Vill du påverka din utbildning?

Medicinska Studierådet består av styrelsen och rådet, vilka består av klassrepresentanter från samtliga elva terminer. Förutom de möten där styrelsen och rådet träffas finns också arbetsgrupper med fokus på exempelvis arbetsvillkor, appen QuizMed och lokaler på Akademiska Sjukhuset.

Har du frågor om hur du kan engagera dig i Medicinska Studierådet? Hör av dig till ordförande Therese Schagerholm Dahl, ordf@msr.studorg.uu.se.

Facebook