KlinikKurt

KlinikKurt

KlinikKurt är ett led i den satsning på klinisk handledning som genomförs i samarbete mellan Medicinska studierådet, Programkommittén och Akademiska sjukhuset. Syftet är att utvärdera de kliniska placeringarna och att ringa in vad god klinisk handledning är.

KursKurt

KursKurt

För varje kurs du läser finns en enskild kursutvärdering (Kurt). Logga in med ditt CAS-iD på www.KursKurt.se. Förutom att ge feedback på kursen för att hjälpa till att förbättra utbildningen är du även med i utlottningen av fina priser varje

Orättvist behandlad

Orättvist behandlad

Ett av studierådets uppdrag är att hjälpa studenter som upplever att de har blivit orättvist behandlade, både på praktiken och på teoretiska moment. Till detta tar vi ofta hjälp av andra med samma ansvarsområde och vem man kan vända sig

Programsidan på Studentportalen!

Läkarprogrammet har en egen programsida på Studentportalen. Här hittar du b.la generell programinfo, men även information om din regionsplacering.

Till programsidan

MSR informerar

Facebook