KlinikKurt

KlinikKurt är ett led i den satsning på klinisk handledning som genomförs i samarbete mellan Medicinska studierådet, Programkommittén och Akademiska sjukhuset. Syftet är att utvärdera de kliniska placeringarna och att ringa in vad god klinisk handledning är.

KursKurt

För varje kurs du läser finns en enskild kursutvärdering (Kurt). Logga in med ditt CAS-iD på www.KursKurt.se. Förutom att ge feedback på kursen för att hjälpa till att förbättra utbildningen är du även med i utlottningen av fina priser varje

Orättvist behandlad

Ett av Studierådets uppdrag är att vara hjälp och stöd för studenter som blivit utsatta för diskriminering eller trakasserier. Upplever du att du har blivit orättvist behandlad i utbildningen eller på kliniken?   Det finns lite olika vägar att gå.

Ny programsida på Studentportalen!

Nu har läkarprogrammet fått en egen programsida på Studentportalen. Här hittar du b. la generell programinfo, men även information om din regionsplacering.

Till programsidan

MSR informerar

Facebook